HMS KURS - Mattrygghet - IK-mat og HACCP

Hazard Analysis Critical Control Points

Kurset tar for seg HACCP, et velkjent verktøy for alle som håndterer næringsmidler i Norge. Det tilfredstiller krav fra lovgivende myndighet, Næringsmiddeltilsynet. her læres begreper, nyttige verktøy og prosedyrer for god matsikkerhet slik at en oppfyller krav til internkontroll.

BESTILL KURS

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS ARBEID

«Hygiene på arbeidsplassen har aldri vært viktigere, her lærer du nødvendige tiltak og prosedyrer for å ungå sykdom og matforgiftning på arbeidsplassen.»

Ingrid Stølen HMS – rådgiver og yrkeshygieniker

DU LÆRER

 • Oppbygging internkontrollsystem
 • Gjeldende lovkrav og regelverk
 • Rutiner, drift og dokumentasjonskrav
 • Avvikshåndtering i egen bedrift
 • Gjennomgang av kritiske punkter / Grunnforutsetninger
 • Orientering og innføring om den nye hygienepakken (HACCP)
 • Smittekilder og smitteveier for matfarlige smittestoff
 • Rutiner ved sykdom hos personalet
 • Mattilsynets formål, arbeidsmetoder og eventuelle sanksjoner

Praktiske eksempel fra din hverdag

«Kurset gir deg en komplett oversikt og praktiske eksempel på hvordan drive med trygg håndtering av mat».

Alexander Skari HMS-Rådgiver og Bedriftsfysioterapeut

OM KURSET

 

Målsetting:
Hensikten med kurset er at ledere og kjøkkenpersonale skal få en praktisk tilnærming til hvordan å etablerer gode rutiner og prosedyrer for å sikre Trygg Mat. Deltagerne får innføring i IK-mat, HACCP-systemer og skal være i stand til å fremme dette i egen virksomhet.
Husk at gode rutiner bidrar til lavere svinn, økt kvalitet og forbedret økonomi.

Det er en fordel om IK-mat med grunnforutsetningene er på plass, men ikke noe krav.

Målgruppe:
For ledere, matfaglige ledere, kjøkkensjefer og ansatte ved kjøkken på hotell, restaurant, kjøkken, sentralkjøkken, kantine og ”facility services”.
Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Varighet:
3 – 6 timer

Innhold:

 • Rutiner, drift og dokumentasjonskrav
 • Avvikshåndtering i egen bedrift
 • Gjennomgang av kritiske punkter / Grunnforutsetninger
 • Orientering og innføring om den nye hygienepakken (HACCP)
 • Smittekilder og smitteveier for matfarlige smittestoff
 • Rutiner ved sykdom hos personalet
 • Mattilsynets formål, arbeidsmetoder og eventuelle sanksjoner

Kurset gjennomføres ved forelesning, diskusjon og  gruppeoppgaver. Kursdeltakerne får utdelt forslag til verktøy, skjema og sjekklister for videre arbeid i egen virksomhet.

 

Sted:
Kontakt oss

Tidspunkt:
Etter forespørsel

Kursbevis:
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:
Påmelding gjøres direkte i kurskalenderen eller trykk på lenken «Påmelding for kurs gjøres her». Du booker da kurset online for inntil 3 deltakere og vil motta bekreftelse på epost. Vi tar forbehold om endringer av dato.

Påmelding er bindende. Det tas forbehold om minimum 10 påmeldte kursdeltakere ved åpne kurs. Vi fakturerer kursavgift med forfall 7 dager før avholdt kurs.

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.

UTVIKLING.ORG SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i over 10 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse. Vår forretningsidé var å lage et bedre 40 timers kurs for verneombud og AMU. Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. 

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco dinHMS har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS arbeid.