SYKEFRAVÆR OG NÆRVÆRSARBEID

Vi har sammen med de andre BHT-ene i dinHMS-gruppen, utviklet vår egen prosess for oppfølging av sykefravær. Ved å benytte verktøy som arbeidsplassvurdering, funksjonsvurdering og arbeidsevnevurdering etter kyndig veiledning fra en av våre bedriftsleger, reduserer vi sykefraværet hos deg som kunde.

Vi har erfaring med bruk av «tilskudd til ekspertbistand» til bruk i sykefraværsarbeidet og også bruk av lønnstilskudd som et bedriftsinternt virkemiddel sammen med eventuell tilrettelegging. 

BESTILL RÅDGIVNING

Enkle tiltak - stor effekt

«Hei, hvis du er langtidssyk starter vi med et møte med meg, og jeg loser deg trygt gjennom eventuelle prøver og tester før du kommer inn til en av våre kyndige bedriftsleger for videre vurdering».

Renate I. Samuelsen, Klinikk-koordinator.

HMS - sykefraværsarbeid

God arbeidshelse og sykefraværsarbeid kan være utfordrende. Trenger du støtte i dette arbeidet? Vi hjelper med blant annet:

 

  • Individuell tilrettelegging for å forebygge sykefravær
  • Veiledning til leder og arbeidstaker
  • Delta i oppfølgingssamtaler, herav dialogmøter
  • Funksjonsvurdering og avklaring av restarbeidsevne
  • Vurdering av tiltak for tilbakeføring til jobben, herunder arbeidsevnevurdering
  • Samarbeid med fastlege og andre behandlere
  • Hjelp til å finne raskeste mulighet for undersøkelse og behandling

HVA ER NÆRVÆRSARBEID?

I stedet for å snakke om sykefravær og snakke om alle de som ikke er på jobb til enhver tid, bruker vi heller begrepet nærvær og snakker om og til de som faktisk er på jobb.

Vi tenker det er dumt å snakke til de som er på jobb og ikke er syke om sykefravær og vil heller snakke med de som er på jobb om hva som skaper nærvær som er det motsatte av fravær.

 

HMS - FOREBYGGING AV SYKDOM

«Endelig noen som har forstått det! HMS-arbeid handler om å tilrettelegge, forenkle og gjøre arbeidsdagen bedre for våre medarbeidere og meg som leder, fra dinHMS får jeg den hjelpen jeg trenger hører jeg fra mange av våre kunder

 

Steffen Roth, bedriftsoverlege

KOSTNADSEFFEKTIVT

«Når jeg fakturerer får jeg tilbakemeldinger fra kunder som vi hjelper med sykefraværsarbeid at de synes det er billig. Det er langt mer å spare på reduksjon av sykefravær enn det de betaler for bistanden.»

Trine Golten, Økonomi- og regnskapsmedarbeider

SYKEFRAVÆR OG NÆRVÆRSARBEID

Gode og helsefremmende arbeidsplasser påvirker sykefraværet på tre måter:

  • De fremmer helse gjennom trivsel, utvikling og vekst.
  • De forebygger helse ved å forhindre skade og sykdom 
  • De gjør sykefraværet kortest mulig ved å tilrettelegge arbeidet på en god måte.

Godt sykefraværsarbeid krever kompetente ledere og at alle i virksomheten kjenner hensikten og målet. Da er arbeidet forankret hos alle; i ledelsen, blant tillitsvalgte og verneombud, hos ansatte og hos folk i ulike støttefunksjoner.

Klare rammer og rutiner gjør oppfølgingen av sykmeldte forutsigbar og rettferdig. Når alle har et eierforhold til oppgaven og resultatet, øker sjansen for å lykkes.

 

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.

UTVIKLING.ORG SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i over 10 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse. Vår forretningsidé var å lage et bedre 40 timers kurs for verneombud og AMU. Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. 

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco dinHMS har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS arbeid.