BLOG LIST VIEW

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter. Personene som får sine personopplysninger registrert får nye rettigheter. les mer...

11 juni 2017, 4:51PM

Torsdag denne uken sto 45 representanter fra NHO-bedriftene i Oslo og Akershus klare til å ta imot og speedintervjue arbeidssøkere gjennom NHOs satsingen Ringer i Vannet. les mer...

11 april 2017, 11:20AM

Noen mennesker anstrenger seg så mye når de trekker pusten at de får plager av det. les mer...

23 februar 2017, 2:47PM
29 september 2016, 5:05PM

I møter med våre kunder diskuteres det ofte om ulike tiltak for "helsefremmende arbeidsplasser". Begrepet kan være litt misvisende og mange bedrifter tenker konkrete tiltak for å aktivisere sine ansatte.  les mer...

24 august 2016, 3:50PM

Målet med prosjektet er å undersøke hvordan bedriftshelsetjenesten fungerer som virkemiddel for å bistå virksomheter og myndigheter i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. les mer...

08 juni 2016, 11:30AM

Rundt halvparten av alle europeiske arbeidstakere mener at stress er utbredt på deres arbeidsplass, og så mye som halvparten av alle tapte arbeidsdager har sammenheng med stress. les mer...

06 juni 2016, 9:17AM

I en nylig publisert studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fant forskere en sammenheng mellom søvnkvalitet og ulike arbeidsfaktorer, for eksempel opplevd jobbmengde og motstridende krav i jobben. les mer...

06 juni 2016, 9:16AM