Nå kan også de som er 100 % sykmeldt gå tilbake til arbeid uten å gi beskjed til NAV på forhånd. Endringen skal gjøre det lettere å komme raskere tilbake i arbeid. Det eneste som kreves er at arbeidsgiveren kan bekrefte at det er avtalt at arbeidet gjenopptas, dersom NAV spør. Bekreftelsen kan gis både skriftlig og muntlig. I søknaden om sykepenger oppgir arbeidstakeren hvor mange timer hun eller han jobbet i perioden. Det gjør at NAV kan justere sykepengene i tråd med dette, slik at utbetalingene blir riktig.  les mer...

27 april 2018, 8:28AM

Planlagt oppgradering av både sikkerhet og kapasitet på Kuba IK - medfører nedetid 21 og 22.10 les mer...

19 oktober 2017, 5:38PM

Tidligere eiere er glade for å kunngjøre at Medco, Arsana, Bedriftshelse 1 og Follo BHT har kjøpt dinHMS og etablerer en landsdekkende gruppering som heter dinHMS-gruppen. les mer...

31 august 2017, 6:42PM

Fra 1. juli må alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere ha varslingsrutiner. les mer...

11 juni 2017, 4:38PM

En HMS-ansvarlig ved bedriften Norsk Takstol AS i Rygge er dømt til 30 dagers betinget fengsel for ikke å ha fulgt arbeidsmiljøloven i forbindelse med en dødsulykke i 2015. les mer...

08 mars 2017, 12:50PM

Du må søke på forhånd... les mer...

23 februar 2017, 3:02PM

En ukes sykefravær koster omlag 15 000 kroner i 2015. les mer...

11 oktober 2016, 3:04PM

Fra 1. januar 2016 trer nye regler om arbeid i høyden i kraft. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører. les mer...

24 august 2016, 2:46PM

Regjeringen strammer inn reglene for HMS-kort for å hindre arbeidslivskriminalitet. les mer...

24 august 2016, 11:07AM

Arbeidsrelatert sykdom er den største utgiftsposten.
- Arbeidsrelatert sykdom og skade rammer enkeltmennesker og bedrifter hardt. Og det koster samfunnet 30 milliarder kroner i året.  Mesteparten av dette kunne vært unngått med tiltak som koster en brøkdel.  Godt HMS-arbeid lønner seg, både for de ansattes sikkerhet og helse, for bedriftene og for samfunnsøkonomien, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. les mer...

08 juni 2016, 9:49AM