BLANCHARD LEDERTRENING

HVORFOR TRENGER MAN GODE LEDERE?

Ledere er den drivende kraften i din organisasjon. De har en helt sentral rolle i å sikre operasjonell suksess gjennom hele organisasjonen. Lederes ansvar er å oversette den strategiske visjonen og målene fra øverste ledelse inn i de operasjonelle planene for teamene. De må vite hvordan de skal engasjere og støtte sine ansatte for å oppnå resultater. Til slutt må de fremme utviklingen av medarbeiderne for å sikre langsiktig suksess for organisasjonen og etablere sitt fremtidige lederskap.

Blanchard har i en årreke tilbudt sine kurs også som virtuelle, instruktørledede kurs, og har egne varianter av kursene som er tilpasset denne leveranseformen. Det er sågar utviklet et eget virtuelt kurs i Å lede virtuelt hvor man får innføring i å lede ansatte som arbeider fra hjemmekontor for eksempel.

BESTILL RÅDGIVNING

GODE LEDERE ENDRER ALT

«Bunnlinjen; Har du ikke gode ledere, har du et seriøst problem, dårlige ledere koster tid, talent, og penger for din organisasjon».

Ken Blanchard  grunnlegger og primus motor for Blanchard ledertrening

HVORDAN KAN DU SKAPE VERDENS BESTE LEDERE?

Vår ledertreningsprosess viser hvordan vi arbeider med deg for å lytte, planlegge, handle og evaluere for å skape suksess i læringsprosessen. Du forteller oss om dine største lederutfordringene, så utarbeider vi et design for strategi og tilrettelegger et treningsprogram som vil støtte utvikling og gi suksess på disse områdene. Vi hjelper deg selvfølgelig på alle nivå i prosessen.

 

SKAP LIDENSKAPELIGE OG PRODUKTIVE ARBEIDSTEAM

Gode ledere vet hvordan de skal motivere og inspirere medarbeiderne sine, ved å samle de sammen rundt delte visjoner og mål.

SKAP RESULTATER

Gode ledere er nøkelen for å øke de ansattes engasjement ved å minne dem på hvordan de har gjort det bra tidligere, forbedre produktivitet og bedre resultatet på bunnlinjen.

SKAP EN GOD ARBEIDSPLASS

Gode ledere etablerer en kultur som bygger på tillit, samarbeid og kontinuerlig læring, dette hjelper deg med både å beholde de beste talentene og tiltrekke deg nye.

BLANCHARD LEDERTRENING

«Ken Blanchard har utviklet en lederskapsmodell som baserer seg på fasilitatorlederskap. Dette handler i stor grad om hvordan du best mulig kan tilrettelegge og utvikle dine medarbeidere i din ledergjerning. Jeg vil gå så langt å si at denne modellen er den modellen som er best tilpasset den Norske lederskapsmodellen og dens verdier i dag».

 

Pål Lillebø Siviløkonom Organisasjon og ledelse

BLANCHARDS KURS FOR LEDERE

HVA ER DIN STØRSTE LEDELSESUTFORDRING?

Vi tilbyr kurs på alle nivå, her er et utvalg;

  • SLII bygger på den mest lærte ledermodellen verden over (Situasjonsbestemt ledelse). Den lærer ledere hvordan de skal gi sine medarbeidere det de trenger, akkurat til rett tid for å øke medarbeider- utviklingen og bygge en mer produktiv og lidenskapelig arbeidsstyrke.
  • Selvledelse lærer individer tankesett og ferdigheter som kreves for å bli autoriserte, proaktive selvledere, ta ansvar for sin egen suksess og forplikte seg til å oppnå resultater for sine organisasjoner.
  • Grunnleggende ledelse setter i gang nye ledere på vei til suksess ved å gi dem den nødvendige trening og ferdigheter som kreves for å være effektive ledere.
  • Teamledelse lærer ledere hvordan man velger og bruker riktig lederstil for et teams utviklingsstadium, slik at de med hell kan lede teaminitiativer.

 

DIN PARTNER FOR LEDERTRENING

«I nesten fire tiår har The Ken Blanchard Companies utviklet verdens beste ledere. Vi er eksperter i operativt lederskap, opplæringsledere som vet hvordan de skal få resultater, samtidig som de dyrker et miljø som engasjerer og inspirerer sine ansatte.

Hver organisasjons mål er mangfoldig: Bygge lederstyrke, skape individer som er selvgående, forbedrer ansattes engasjement eller leder et endringsinitiativ. Uansett hva du jobber med, har vi en løsning som hjelper deg med å møte disse behovene på en måte som oppnår varige resultater.»

 

Rune Haugen Instruktør Blanchard Norway

VÅRE LÆRINGSPROSESSER

Våre innovative lederutviklingsprogrammer er basert på mange år med atferdsforskning kombinert med førstehåndserfaring for å skape fleksible erfaringer som vil forandre lederne og organisasjonen. Blanchard har allerede trent opp millioner av ledere—nå er det på tide å trene opp dine. Under ser du et utvalg av de tjenestene vi tilbyr.

BEDRIFTSINTERNE KURS

 

Med hundrevis av instruktører over hele verden, kan vi levere informasjonspekkede, engasjerende og inspirererende treningsprogram som vil løse utfordringene du har med ledelse og umiddelbart drive frem resultater for din bedrift.

OPPLÆRING AV INSTRUKTØRER (T4T)

Vårt opplæringsprogram for instruktører lar deg lære og øve på Blanchards programmer slik at du kan komme tilbake til virksomheten din og levere programmene med suksess. Vi tilbyr både bedriftsinternt, som er nyttig for å trene mange instruktører i en organisasjon, og åpne kurs for opplæring av instruktører for SLII opplevelsen.

VIRTUELL TRENING

 

Våre instruktører har mulighet for å levere live virtuelle treningstimer som gjør at lederne og medarbeiderne dine får tilgang til innhold i verdensklasse rett til skrivebordet. Vi kan også tilrettelegge for en løsning som kombinerer klasserom og virtuell trening for å minimere reisekostnadene deres.

TILPASSET DESIGN

Vi kan tilpasse våre læringsløsninger spesielt til din bedrift eller industri, enten det betyr å justere programdesignen, utvikle spesifikt treningsmateriell eller endre leveringsmetoden for å sikre at den er så relevant og effektiv som mulig.

ÅPNE KURS

De åpne «workshopene» våre gir en verdifull mulighet for enkeltpersoner eller andre tilknyttede team å delta i Blanchards lederutviklingsprogrammer. Du kan også bruke dem for å få innsikt i et program før du starter et større opplæringsinitiativ for din bedrift.

TANKELEDERE OG FOREDRAG

Medlemmer fra vår eksklusive gruppe tankeledere kan formidle inspirerende og opplysende taktiske og strategiske virkemiddel på bedrifts- og bransjearrangementer. Har du et ønske om å diskutere måter å drive organisasjonen din fremover på? Vi tar utfordringen på strak arm.

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.

FRISK HMS - SAMARBEIDSPARTNER

Frisk HMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i Hedmark og Oppland. Med
eierskapet i Follo BHT blir Frisk HMS den
største BHT-aktøren øst for Oslo med
kontorer også i Akershus og Østfold.

Medco BHT SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS arbeid.