500 intervjuer på en dag - Ringer i Vannet
11 april 2017, 11:20AM

Torsdag denne uken sto 45 representanter fra NHO-bedriftene i Oslo og Akershus klare til å ta imot og speedintervjue arbeidssøkere gjennom NHOs satsingen Ringer i Vannet.

Over 500 speedintervjuer ble gjennomført. 140 kandidater fikk presentert seg for egnede bedrifter, i tillegg til å få massiv arbeidstrening i løpet av dagen.

- 9 Arbeid og Inkluderingsbedrifter i Ringer i Vannet-nettverket har jobbet hardt for å få til denne dagen. De går hver dag på jobb for et mer inkluderende arbeidsliv og dette er en dag hvor deres brobyggerkompetanse er selve essensen for suksess, forteller regionsansvarlig for Ringer i Vannet Oslo og Akershus, Ingeborg Malterud.

- NHO-bedriftene, som møtte, er eksempler på bedrifter som tør å tenke sosialt og samfunnsansvarlig om rekruttering. Sammen med våre faglige samarbeidspartnere fra NAV, Forsvaret, dinHMS og Idébanken Inkluderende arbeidsliv har de laget en Rekrutteringsdag vi alle kan være stolte av.

Les mer på: NHO Service - Ringer i Vannet