SINTEF har fått i oppdrag å evaluere BHT som virkemiddel
08 juni 2016, 11:30AM

Målet med prosjektet er å undersøke hvordan bedriftshelsetjenesten fungerer som virkemiddel for å bistå virksomheter og myndigheter i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Bedriftshelsetjenesten i Norge er en tjeneste i endring (godkjenningsordning, god BHT, økt antall bransjer med krav om tilknyttet bedriftshelsetjeneste, trend med færre og større aktører), og prosjektet skal bl.a. vurdere hvordan disse endringene har påvirket kvalitet og kompetanse i bedriftshelsetjenesten, og ikke minst hvordan virksomheter med bedriftshelsetjeneste bruker den. Et viktig utgangspunkt for prosjektet er at det er virksomhetene selv som har ansvar for bruk av bedriftshelsetjeneste.

Les mer om dette hos Sintef