Hva er egentlig helsefremmende arbeidsplasser?
24 august 2016, 3:50PM

I møter med våre kunder diskuteres det ofte om ulike tiltak for "helsefremmende arbeidsplasser". Begrepet kan være litt misvisende og mange bedrifter tenker konkrete tiltak for å aktivisere sine ansatte. 

Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.

I praksis handler helsefremmende arbeidsplasser om at ledere og ansatte sammen finner fram til hva en helsefremmende arbeidsplass er for dem. Helsefremmende arbeid er en tilnærming som sammen med tradisjonelt, forebyggende HMS-arbeid utgjør en helhet i arbeidsmiljøarbeidet. Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv understreker betydningen av å øke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet. Dette er også viktige mål i det helsefremmende arbeidet.

Idebanken har skrevet mye om emnet og har satt det i et helhetlig perspektiv. De har også utarbeidet en svært så informativ liten video om emnet. Les, lær og bring kunnskapen inn i egen virksomhet.

Trykk på lenken for å gå til idebanken: De beste arbeidsplassene er helsefremmende