Psykologiske arbeidsfaktorer påvirker søvnen
06 juni 2016, 9:16AM

I en nylig publisert studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fant forskere en sammenheng mellom søvnkvalitet og ulike arbeidsfaktorer, for eksempel opplevd jobbmengde og motstridende krav i jobben.

Over 5000 ansatte i 63 ulike virksomheter i Norge har vært en del av studien.


Arbeidsfaktorer og søvnproblemer
De fire psykososiale arbeidsfaktorene som var mest markant relatert til søvn var kvantitative jobbkrav (opplevd arbeidsmengde og tidspress), rollekonflikt (uoverensstemmelse mellom forskjellige krav i jobben), kontroll over beslutninger relatert til ens egen jobb og støtte fra nærmeste leder. Det var en klar sammenheng mellom disse faktorene og søvnproblemer. Forskerne så både på problemer med å falle i søvn, og på forstyrret søvn (i løpet av natten).

En ofte brukt forklaring på hvorfor psykologiske arbeidsfaktorer henger sammen med helse og velvære er den såkalte krav-kontroll-støtte-modellen. I henhold til denne modellen vil jobbkrav og jobb-kontroll sammen kunne påvirke psykologisk velvære og helseplager. Spesielt utsatt er man dersom man opplever en kombinasjon av høye jobbkrav og lav jobb-kontroll. Andre arbeidsfaktorer kan imidlertid bidra til å redusere belastningen fra høye krav og lav kontroll – sosial støtte fra ledere og/eller kolleger er ifølge krav-kontroll-støtte-modellen spesielt viktig for å håndtere høye krav og lav kontroll.

Les mer hos STAMI