Det koster å ha stressa ansatte
06 juni 2016, 9:17AM

Rundt halvparten av alle europeiske arbeidstakere mener at stress er utbredt på deres arbeidsplass, og så mye som halvparten av alle tapte arbeidsdager har sammenheng med stress.

- Stress på arbeidsplassen er fullt mulig å forebygge. Dette er en god investering både i helsa til de ansatte og bedriftens produktivitet, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager utgjør hele 60 prosent av det legemeldte sykefraværet, og faktorer i arbeidsmiljøet forklarer en del av det totale sykefraværet.

- Med en stadig større andel som arbeider i relasjonelle yrker er det viktig å identifisere hva som skaper arbeidsrelatert stress for å iverksette målrettede tiltak for å forebygge sykefravær og uførhet, sier direktør Pål Molander ved STAMI.

Emosjonelt arbeid, krevende kunder, pasienter, rollekonflikt og tidspress er blant årsakene til jobbrelatert stress i Norge.

Slik kan du forebygge og håndtere arbeidsrelatert stress
Steg 1: Identifiser farene og hvem som kan være utsatt.
Steg 2: Evaluer og prioriter risikofaktorene.
Steg 3: Planlegg forebyggende tiltak.
Steg 4: Gjennomfør planen.
Steg 5: Overvåk og revider tiltakene på løpende basis.