Beskrivelse av dinHMS-gruppen

Noen av landets største BHTer har gått sammen og kjøpt aksjene i dinHMS. Den nye grupperingen er samlet under fellesbetegnelsen dinHMS-gruppen og betjener kunder over hele landet.

Hvem er med i dinHMS-gruppen

dinHMS AS
MENNESKE - LEDELSE - SYSTEM

Vi er en samarbeidspartner som bistår øverste ledere, mellomledere og medarbeidere i arbeidsrelaterte spørsmål og kompetanseheving innenfor HMS arbeidet. Våre kunder opplever at vi har kunnskap, service, engasjement, teknologi og vilje til å dele.

Vi bistår i bedriftenes forebyggende arbeid for å redusere skader og sykefravær samt fremme trivsel på arbeidsplassen. dinHMS har unik kompetanse med mange praktiske verktøy og onlineløsninger som forenkler og effektiviserer ditt målrettede HMS-arbeid.
Mer informasjon: www.dinhms.no


Follo BHT
BEDRE HELSE BETYR ØKT PRODUKTIVITET

Follo Bedriftshelsetjeneste er fagkyndige rådgivere innen forebyggende helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.

Vi jobber kontinuerlig for å skreddersy tjenester etter kundens behov, samt styrke kundens kunnskap innen temaet HMS. Vi bistår kundene våre i alle aspekter av det systematiske HMS-arbeidet utifra bransje, behov og utfordringer. Vi leverer tjenester til alle typer virksomheter, både offentlige og private.
Mer informasjon: www.follobht.no


Arsana
KUNSTEN Å HA HELSE

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring.

Arsana er avledet av de latinske ordene for “kunst”og “helse”. Kunsten å ha helse med andre ord. Vår filosofi er at det er lettere å forebygge enn å reparere.
Mer informasjon: www.arsana.no


Medco Bedriftshelsetjeneste
EKTHET OG STOLTHET

Medco bedriftshelsetjeneste AS har i 30 år vært en ledende BHT-aktør i Stavanger regionen. Helt siden oppstarten har vi vært kjent for vår gode, fleksible og kundenære service.
I Stavanger regionen finner vi noen av de mest komplekse virksomhetene i landet hva gjelder kravet til BHT-tjenester. Vi kan dette markedet, og vi vet hvordan vi som BHT aktør skal kunne være effektiv, og samtidig oppfylle alle lovpålagte krav. På kunde listen har vi en rekke ledende virksomheter som for eksempel Baker Hughes, Halliburton, IKM gruppen,
IVAR, Proserv og OMV.

Forebyggende helsearbeid er bedriftshelsetjenestens primæroppgave, og vi har ut viklet og leverer en rekke praktiske og forskriftsinnrettede tjenester som dekker hele spennet fra kurs i førstehjelp, ergonomiske og yrkeshygieniske kartlegginger av arbeidsmiljø til kartlegging og aktiv oppfølging av den enkelte medarbeiders livsstil. Vi skreddersyr gjerne et opplegg for din virksomhet. Friske medarbeidere er enhver virksomhets viktigste ressurs.
Mer informasjon: www.medco-bht.no


Bedriftshelse1
ME SKAL GJE KUNDANE VÅRE DEI MEST MOTIVERTE MEDAIRBEIDARANE

Bedriftshelse1 arbeider saman med bedriftene gjennom førebyggjande arbeid med mål om å gjere arbeidsmiljøet i bedriftene best mogleg. Våre løysingar skal førebyggje utfordringar knytta til arbeidsmiljø, helse og livsstil.

Bedriftshelse1 er den største lokalt forankra bedriftshelsetenesta på Vestlandet, og vi er lokalisert i Sogndal (hovudkontor), Årdal, Nordfjordeid, Stryn, Florø, Voss, Norheimsund og Odda og har i tillegg avdelingskontor i Leikanger, Luster, Vik, Balestrand, Årdalstangen, Lærdal, Førde og Ulsteinvik.

Bedriftshelse1 har 60 høgt kvalifiserte medarbeidarar innan fleire ulike fagfelt som er klare til å bistå bedriftene.

Bedriftshelse1 er godkjend av Arbeidstilsynet og er ei tverrfagleg, felles bedriftshelsetenesteordning. Vi har vore etablert i bransjen sidan 1984, har stor bransjekunnskap og eit godt renommé.
Mer informasjon: www.bedriftshelse1.no


Lund BHT
FLEKSIBEL OG TILGJENGELIG

Lund Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1998, og består av ansatte med lang erfaringskompetanse og god fagkompetanse. Vi er godkjent i henhold til forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Godkjenningen ble sist fornyet 25. februar 2015.

Vi i Lund Bedriftshelsetjeneste AS betjener bedrifter innenfor de fleste bransjer og har kunder i både privat og offentlig sektor. Vi innehar selv den kompetansen som kreves for å være godkjent bedriftshelsetjeneste innen alle fagområdene som skal dekkes; arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.

Lund Bedriftshelsetjeneste AS samarbeider med store bedriftshelsetjenester i alle fylker i Norge og betjener flere kunder nasjonalt.
Mer informasjon: www.lundbht.no


Samarbeidende bedriftshelsetjenester

INVENI
Vi i INVENI er opptatt av at du og din bedrift får rask hjelp med det du trenger hjelp til. Enten det er snakk om svar på noe du som leder lurer på vedrørende forskrifter og regelverk, hjelp til deg som ansatt som plages med fysisk eller psykisk sykdom eller at dere som arbeidsplass kunne hatt behov for et kurs

Bedriftshelse er et svært bredt felt som krever ulik kunnskap. Derfor har vi i INVENI et tverrfaglig team bestående av yrkeshygieniker, fysioterapeuter, psykolog, spesialsykepleiere og leger. Dette sikrer deg kyndig hjelp med de fleste problemstillinger som både du som leder og enkelt ansatt måtte ha.
Mer informasjon: www.invenihelse.no


AgendaHMS

Agenda HMS er et resultat av fusjonen mellom to tunge aktører i Midt-Norge; Innherred HMS og Bedriftshelsetjenesten Trondheim. Vi står stødig i markedet, med historie tilbake til 1967, og gjennomfører sammenslåingen for å samle Trøndelags største og ledende fagmiljø i en organisasjon. I Agenda HMS arbeider nærmere 30 fagpersoner med spisskompetanse innen HMS, bedriftshelsetjeneste (BHT) og HR-tjenester. Agenda HMS er Trøndelags største bedriftshelsetjeneste med kontorer i Verdal, Trondheim, Steinkjer og ved Norske Skog Skogn. Vi er også tilknyttet nettverk, som gjør at vi kan levere landsdekkende bedriftshelsetjenester. www.agendahms.no