• Tjenester du forstår og har nytte av

dinHMS Rådgivning

dinHMS avd. Rådgivning  har kompetanse i utarbeidelse, implementering og revisjon av HMS systemer. Våre systemer blir omtalt som enkle, praktiske og effektive. Hvert system blir individuelt tilpasset basert på type drift og kompleksitet, størrelse, risiko og dokumentasjonskrav.

Før oppstart av ny virksomhet bør dinHMS rådgivning bistå med utformingen av HMS systemet. HMS systemet lar seg enkelt endre under bedriftens ”modningsprosess” og innkjøringsfase. Ved å være tidlig ute kan gode rutiner raskt innarbeides og en reduserer feilproduksjon, stress og unødig ”brannslukning”. Og det er alltid godt å være forberedt når ulike tilsyn melder tilsynsbesøk.