HMS - Grunnkurs arbeidsmiljø

Grunnopplæring i arbeidsmiljø HMS

Grunnopplæring i arbeidsmiljø er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljø-utvalget (AMU).
Kurset er populært kalt «40 timers kurset».

Innholdet i kurset følger arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Hoved fokus på kurset er fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, rollene i HMS-arbeidet samt arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

Vårt konsept er å benytte e-læring før to kursdager. Det er obligatorisk for deltakerne og gjennomføre  e-læringen som også er et fint oppslagsverktøy deltakerne kan bruke i ett år etter kurset. Tilsammen oppfyller de to kursdagene og e-læringen hos oss lovkravet, i motsetning til flere raske nettløsninger som ikke oppfyller kravet om tilstrekkelig opplæring.

BESTILL KURS

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS ARBEID

«Våre kurs i HMS og arbeidsmiljø gir ledere og ansatte bedre forståelse for de faktorer som skaper en trygg arbeidsplass.»

Anne Haarberg HMS – rådgiver og Fysioterapeut

HMS KURS - som gir deg mer fleksibilitet i gjennomføring

Vår samarbeidspartner Utvikling.org har utviklet et konsept hvor vi gjennomfører grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud og AMU (40 timers kurset) på kun to dager. Mellom disse to dagene får deltakerne 14 dager til å arbeide med e-læring vi har utviklet for din organisasjon.

 

Digital gjennomføring forenkler kurs hverdagen

«Løsningen gir et mer fleksibelt kurs og mindre tid låst på kurs. Over 3000 deltakere har gjennomført dette kurset hos oss over hele landet, og vi får strålende evalueringer på så vel e-læringen som kurs-instruktører. Vår målsetting er at både e-læring og klasseromsundervisning skal være inspirerende og interessant.»

Alexander Skari HMS-Rådgiver og Bedriftsfysioterapeut

OM KURSET

 

Målgruppe:

Alle arbeidsgivere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) -medlemmer skal ha opplæring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Ifølge arbeidsmiljøloven er verneombud og AMU-medlemmer pålagt å gjennomføre grunnkurs i arbeidsmiljø. Kurset er også egnet for ledere med personal- og HMS-ansvar samt øvrige med interesse og behov for kunnskap i HMS-arbeid.

Målsetting:
Kurset skal gi innsikt i grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid slik at kursdeltakerne får kunnskap til å bidra i det kontinuerlige HMS-arbeidet på sin bedrift.

Varighet:
2 DAGER PLUSS E-LÆRING

Innhold:

  • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
  • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Psykososialt arbeidsmiljø, kommunikasjon og konflikthåndtering
  • Sykefraværsarbeid og inkluderende arbeidsliv
  • Verne- og miljøarbeid i praksis
  • Ergonomi
  • Ulykkesvern, herunder forebyggende tiltak, bruk av personlig verneutstyr m.m.

Kurset baseres på undervisning, oppgaver og gruppediskusjoner.

Sted: Se kurskalender for oversikt

Tidspunkt:
Dag 1: 09:00-15:00
Dag 2: 09:00-15:00

Kursbevis: 
Oppmøte og delaktighet gjennom e-læring kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:
Påmelding gjøres med knappen under. 

Pris medlem: 5220,- Pris ikke medlem: 5800,-

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.

UTVIKLING.ORG SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i over 10 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse. Vår forretningsidé var å lage et bedre 40 timers kurs for verneombud og AMU. Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. 

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco dinHMS har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS arbeid.