HMS KURS - INNFØRING I AKAN

Hvordan du som leder kan hjelpe din bedrift med forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk

Kurset gir innblikk i hvordan du kan utarbeide og forankre rammevilkår for håndtering av rus- og spillmisbruk i din organisasjon. Dette kan gjelde samtaler, prosess eller målinger samt tilknyttning til aktuelt helsepersonell ved behov.

BESTILL KURS

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS ARBEID

«Er det noen på din arbeidsplass som har endret seg, når plutselig ikke arbeidsmål eller har endrede atferdsmønster? Da kan dette skyldes avhengighetsproblematikk ift. rus eller spill. Har du mistanke, er bekymret, men ikke helt vet hvordan du skal håndtere medarbeidere i utsatt posisjon, da er dette kurset for deg.»

Anne Haarberg HMS-/HR-rådgiver og Bedriftsfysioterapeut dinHMS

AKAN VEILEDER

 Veilederen gir en grundig beskrivelse av hvordan små og store virksomheter kan jobbe med forebygging og håndtering av rus- og spillproblematikk etter Akan-modellen. Innholdet bygger på erfaringer Akan kompetansesenter har tilegnet seg gjennom daglig dialog med bedrifter, og den forskning som er publisert om temaet både nasjonalt og internasjonalt.

 

AKAN - Hjelper bedrifter med rus og spill avhengighet

«Vi hjelper deg med rådgivning, innføring og oppfølging av prosesser forbundet med rus og spillavhengighet i tillegg gjennomfører vi rustester både ved mistanker og som del av AKAN-opplegg.»

Alexander Skari HMS-Rådgiver og Bedriftsfysioterapeut 

OM KURSET

Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggende kunnskap om Akan-modellen, og blir i stand til å arbeide forebyggende i egen virksomhet.

I løpet av seks timer ser vi litt på hvordan man kan jobbe forebyggende overfor alle ansatte, overfor utvalgte grupper, risikosituasjoner og bedriftskultur, og hvordan reagere tidlig og tilby hjelp til enkeltpersoner etter Akan-modellen.

Du vil får grunnleggende forståelse og opplæring i det å utarbeide og forankre en policy for rusmiddelbruk og spill samt bli kjent med de ulike verktøyene som finnes til hjelp i det forebyggende arbeidet. Hva kan arbeidsplassen gjøre når policyen brytes? Vi går gjennom tidlige tegn og symptomer og hvordan tilnærme seg en ansatt ved en bekymring eller mistanke. Hva slags hjelp kan arbeidsplassen tilby? Individuelle Akan-avtaler, hvem gjør hva?

Grunnkurset retter seg mot ledere og ansatte som gjennom sin stilling eller tillitsverv har ansvar og oppgaver knyttet til organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø, HMS eller personalarbeid.

Kurset veksler mellom teoriundervisning, diskusjoner og øvelser som vil gjøre deltakerne i stand til å etablere og/eller videreutvikle Akan-arbeidet i egen virksomhet.

Varighet:

1 dag

Sted:
Etter kundens ønske, også virtuelt via Teams

Tidspunkt:
Etter kundens ønske

Kursbevis:
Oppmøte og deltaktighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:
Klikk på linken under

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.

UTVIKLING.ORG SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i over 10 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse. Vår forretningsidé var å lage et bedre 40 timers kurs for verneombud og AMU. Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. 

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco dinHMS har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS arbeid.