HMS KURS - Den gode medarbeider-samtalen

Hvordan skape gode medarbeidersamtaler

Tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er avgjørende for gode medarbeider samtaler, det skaper rom, hjertevarme og forståelse for den enkeltes utfordringer, samtidig som det blir lettere å rette fokus mot mulighetene en kan skape for seg selv og organisasjonen. I dette kurset lærer du om hvordan skape gode medarbeider samtaler og de faktorene som skal til for å lykkes.

BESTILL KURS

Gode medarbeider-samtaler skaper arbeidsglede

«Det å bli sett, føle seg nyttig, ha påvirkningskraft og ha et rom for utvikling er fundenmentale behov for alle arbeidstakere, dette kurset hjelper deg med å stille de rette spørsmålene slik at du kan skape arbeidsglede for dine medarbeidere».

Anne Haarberg HMS-/HR-rådgiver og Bedriftsfysioterapeut 

Fokusområder for kurset

 • Struktur på medarbeidersamtaler
 • Om god etikk og taushetsplikt
 • Temaer som er naturlig å gjennomgå for gode medarbeidersamtaler
 • Om forskjeller på privat og arbeidsrelaterte forhold
 • Hvordan skille mellom personlig relasjon og rollen som leder
 • Hyppighet og kvalitet
 • Distanse mellom leder og ansatte
 • Hvordan skape mening med samtalen
 • Hvordan gjøre medarbeidersamtalen til et styringsverktøy

Medarbeidersamtaler som virker

«Forventningsavklaring og dialog i hverdagen er helt sentralt.  Det samme er systematikk ift. oppfølging. Vi samarbeider med Rune Semunseth og Businessmastering om system for gode medarbeidersamtaler».

Alexander Skari HMS-Rådgiver og Bedriftsfysioterapeut

OM KURSET

 

Målgruppe:
Alle med ansvar for medarbeidersamtaler herunder alle som har behov for gjennomgang av hvordan en kan gjennomføre gode medarbeidersamtaler eller som trenger faglig påfyll.

 

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målsetting:
Kurset skal gi innsikt i grunnprinsippene for hvordan skape gode medarbeidersamtaler. Etter kurset vil du som deltaker ha kunnskap til å utvikle, bruke og føre gode medarbeidersamtaler i din organisasjon.

Varighet:
1 dag

Innhold:

 • Forberedelser og grunnlag
 • Gjennomføring av samtalen
 • Om oppfølging og videreføring

Innføring i beste praksis, god dialog og etikk forbundet med medarbeidersamtaler eksempler:

 • Hvordan planlegge samtaler i god tid
 • Forberedelser
 • Avklaring og forventninger
 • Kompetanseutvikling
 • Om mål, aktivitesplan og utvikling

Kurset gjennomføres ved forelesning, diskusjon og enkelte gruppeoppgaver.

Sted:
Etter kundens ønske (også digitalt via Teams)

Tidspunkt:
Etter kundens ønske.

Kursbevis:
Oppmøte og deltaktighet kvalifiserer til kursbevis

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.

UTVIKLING.ORG SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i over 10 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse. Vår forretningsidé var å lage et bedre 40 timers kurs for verneombud og AMU. Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. 

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco dinHMS har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS arbeid.