HSE course for Employers - Obligatorisk HMS for ledere på engelsk

This is the HSE course that is mandatory for employers in Norway.

The course covers the requirements in The Labours Inspection Authorities guidance for HSE training for Employers.

Order course

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS ARBEID

«Målsetting for kurset er å gi kunnskap om hvordan du som leder, i teori og praksis, kan utvikle gode og sikre arbeidsforhold på arbeidsplassen din. Det blir lagt vekt på verdiskaping og ivaretaking av medarbeider i tråd med deres retter og plikter».

Anne Haarberg HMS – rådgiver og Fysioterapeut 

HMS KURS - som gir deg mer fleksibilitet i gjennomføring

Vår samarbeidspartner Utvikling.org har utviklet et konsept hvor vi gjennomfører Obligatorisk HMS kurs for ledere med mulighet for digital gjennomføring, e-læring er inkludert for ledere.

 

Digital gjennomføring forenkler kurs hverdagen

Tilgang til E-læring er inkludert i kurset. For HMS på ledernivå er det ikke krav om å benytte e-læringen, men vi vil allikevel anbefale det.

«Vi har hatt over 2500 ledere på kurs hos oss og får strålende tilbakemeldinger på kursene».

Alexander Skari HMS-Rådgiver og Bedriftsfysioterapeut

OM KURSET

 

Målgruppe: 
Fremmedspråklige som ikke behersker Norsk.
Arbeidsmiljølovens § 3-5 stiller krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Arbeidsgiver skal gjennom opplæringen skaffe seg kunnskap om grunnprinsippene i et systematisk HMS-arbeid.

  • Øverste leder (HMS-opplæring er obligatorisk)
  • Ledere med personalansvar
  • Ansatte som trenger/ønsker økt HMS-kompetanse

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målsetting:
Kurset skal gi innsikt i grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid for ledere som ikke behersker tilstrekkelig Norsk til å sette seg inn i Norsk lovverk. Du som deltaker får kunnskap til å videreutvikle og bidra i det kontinuerlige HMS-arbeidet i egen virksomhet.

Varighet:
1 dag

Innhold:

  • Arbeidsmiljøloven og forskriftene
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Risikokartlegging og risikofaktorer
  • Avvikshåndtering
  • Sykefraværsarbeid og inkluderende arbeidsliv

Kurset gjennomføres ved forelesning, diskusjon og enkelte gruppeoppgaver.

Sted:
Se kurskalender

Tidspunkt:
Påmelding

Kursbevis:
Oppmøte og deltaktighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:
Påmelding gjøres på linken over

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.

UTVIKLING.ORG SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i over 10 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse. Vår forretningsidé var å lage et bedre 40 timers kurs for verneombud og AMU. Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. 

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco dinHMS har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS arbeid.