Førstehjelpskurs

Må det en ulykke til før vi skjønner viktigheten av å beherske enkle og livreddende førstehjelpstiltak? Kurset gjennomføres etter retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd. Vi har også fokus på risikovurdering og ulykkesforebygging. Etter kurset skal alle deltakerne kunne håndtere skader og alvorlig sykdom i egen bedrift på en god måte.

BESTILL KURS

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM OPPLÆRING I FØRSTEHJELP

Våre kurs i førstehjelp gir ledere og ansatte treninig i førstehjelp og  skaper en trygg arbeidsplass.

Anne Haarberg HMS – rådgiver og Fysioterapeut

Førstehjelpskurs - Som redder liv

Har du den nødvendige kunnskapen?

Rask reaksjonstid og kunnskap er helt avgjørende når uhellet først har skjedd, det handler ikke bare om å vite hva man skal gjør men også å gjøre det. Viste du at ca 1500 rammes årlig av hjertestans på Norske arbeidsplasser. Hvert minutt som går kan få alvorlige konsekvenser for den forulykkede og tidlig igangsetting av hjerte og lunge redning kan være helt avgjørende for både liv og helse.

 

Førstehjelp redder liv

Kunnskap om førstehjelp redder liv!

«Eksempelvis viser forskning at sjansen for å overleve hjertestans reduseres med 7 til 10 % for hvert minutt som går uten førstehjelp! Ikke mist et familemedlem, en venn, eller arbeidskollega, meld deg på førstehjelpskurs nå».

Alexander Skari HMS-Rådgiver og Bedriftsfysioterapeut dinHMS Oslo

OM KURSET

 

Målsetting:
Kurset skal bidra til at deltakerne får forståelse for å tenke risiko og sikkerhet og kunnskap om livreddende førstehjelp og psykisk og sosial omsorg ved alvorlige hendelser. Kurset er praktisk rettet med faktiske hendelser som er sannsynlige for egen virksomhet og størrelse.

Målgruppe:
Kurset Førstehjelp er et nyttig kurs for ledere og ansatte

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Varighet:
3 timer

Innhold:

  • Livreddende førstehjelp med hjerte og lungeredning inkl. praktiske øvelser
  • Bruk av hjertestarter.
  • De viktigste prinsippene ved førstehjelpsutstyr og førstehjelp ved sykdom.
  • Sikkerhet, ivaretakelse og oppfølging ved alvorlige hendelser.
  • Normale reaksjoner og førstehjelp i forbindelse med en psykisk belastende hendelse.

Kurset gjennomføres ved forelesning og øvelser.

Sted:
Ta kontakt

Tidspunkt:
Ta kontakt

Kursbevis: 
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:
Påmelding gjøres på linken under.

Pris medlem: 1035,- Pris ikke medlem: 1295,-

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.

UTVIKLING.ORG SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i over 10 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse. Vår forretningsidé var å lage et bedre 40 timers kurs for verneombud og AMU. Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. 

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco dinHMS har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS arbeid.