dinHMS as er kjøpt opp og danner grunnlaget for dinHMS-gruppen
31 august 2017, 6:42PM

Tidligere eiere er glade for å kunngjøre at Medco, Arsana, Bedriftshelse 1 og Follo BHT har kjøpt dinHMS og etablerer en landsdekkende gruppering som heter dinHMS-gruppen.

dinHMS-gruppen har en samlet omsetning på over hundre millioner kroner og nettverket vil være blant de største aktørene i BHT-bransjen i Norge. Like viktig som omsetning er at vi nå er godt over hundre kompetente medarbeidere som er lokalisert rundt om i landet og som vil utveksle erfaringer i et større faglig nettverk. 

Vi er i dinHMS-gruppen er godt i gang med å knytte til oss nye samarbeidspartnere som ytterligere vil øke tilstedeværelsen.  Dette gjør at dinHMS-gruppen allerede ved lansering har en god dekning over hele landet. I tillegg har dinHMS en modell med omreisende HMS-rådgivere på steder hvor man ikke har kontor. Vi har bl.a. flere av de største hotellkjedene som landsdekkende kunder og har hatt det i en årrekke. 


Har du spørsmål rundt vårt samarbeid i dinHMS-guppen, ta kontakt med daglig leder Ole Anders Grong.