Refusjon av utgifter til bruk av bedriftshelsetjeneste
23 februar 2017, 3:02PM

Du må søke på forhånd...

IA-virksomheter kan helt eller delvis få refundert utgiftene til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) fra NAV. Fra 1.1.2017 gjelder denne bestemmelsen.

Tidligere har arbeidsgivere kunnet sende inn refusjonskrav for bruk av BHT uten å søke på forhånd. Nå må man søke om å få dekket honoraret før man kjøper inn tjenesten. I en overgangsfase fram til 1. mars 2017 kan arbeidsgivere fortsatt sende inn refusjonskrav for bruk av BHT uten å søke på forhånd. Ny praksis trer dermed formelt i kraft fra 1.mars 2017.

NAVs nettsider har mer om ordningen og hvordan du søker.