Lettere å kombinere sykmelding og arbeid
27 april 2018, 8:28AM

Nå kan også de som er 100 % sykmeldt gå tilbake til arbeid uten å gi beskjed til NAV på forhånd. Endringen skal gjøre det lettere å komme raskere tilbake i arbeid. Det eneste som kreves er at arbeidsgiveren kan bekrefte at det er avtalt at arbeidet gjenopptas, dersom NAV spør. Bekreftelsen kan gis både skriftlig og muntlig. I søknaden om sykepenger oppgir arbeidstakeren hvor mange timer hun eller han jobbet i perioden. Det gjør at NAV kan justere sykepengene i tråd med dette, slik at utbetalingene blir riktig. 

Den sykmeldte er forsikret

Endringen innebærer at en arbeidstaker som er 100 % sykmeldt vil være dekket av yrkesskadeforsikringen hvis arbeidet gjenopptas før sykmeldingsperioden er utløpt. Forutsetningen er at arbeidsgiveren kan bekrefte at det er avtalt med den sykmeldte at arbeidet gjenopptas. Det er ikke noen spesielle krav til hvordan bekreftelsen gis. Hvis det oppstår en sak, holder det at arbeidsgiveren bekrefter overfor NAV at det var avtalt med den sykmeldte at arbeidet var gjenopptatt. Bekreftelsen kan gis både skriftlig og muntlig.

Riktig utbetaling

Søknaden om sykepenger sendes etter at sykmeldingsperioden er over. I søknaden oppgir arbeidstakeren hvor mange timer hun eller han jobbet i perioden. Det gjør at NAV kan justere sykepengene i tråd med dette slik at utbetalingene blir riktig.