Sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert år
08 juni 2016, 9:49AM

Arbeidsrelatert sykdom er den største utgiftsposten.
- Arbeidsrelatert sykdom og skade rammer enkeltmennesker og bedrifter hardt. Og det koster samfunnet 30 milliarder kroner i året.  Mesteparten av dette kunne vært unngått med tiltak som koster en brøkdel.  Godt HMS-arbeid lønner seg, både for de ansattes sikkerhet og helse, for bedriftene og for samfunnsøkonomien, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Les mer hos Arbeidstilsynet