Arbeidsmiljø- og Arbeidshelse kartlegginger
Project Description

Hvordan få organisasjonen til å prestere bedre!

Et godt arbeidsmiljø er en viktig verdi i seg selv, men også en vesentlig forutsetning for motivasjon og bidrag til verdiskapning. Systematisk arbeid med og kartlegginger av arbeidsmiljøet er en kontinuerlig prosess. dinHMS kan bistå i hele prosesse - fra tilpassede kartlegginger, gjennomføre den konfidensielt over web, sammenfatte besvarelser, foreta eventuelt indviduell oppfølging, foreslå tiltak og bistå i gjennomføringen av konkrete handlingsplaner.

Vi jobber med både de "harde" og "myke" sidene i organisasjonen og ser hvordan disse spiller sammen, samt bearbeider resultatene slik at de kan følges opp med konkrete handlingsplaner.

Kartleggingen gjennomføres med vårt kvalitetssikrede nettbaserte verktøy. De ansatte kan enkelt avgi sine svar som sikres full anonymitet. Dette bidrar til høy svarprosent og reelle tilbakemeldinger.

I tillegg til tradisjonelle arbeidsmiljøkartlegginger kan vi også tilby kartlegginger som involverer faktorer med betydning for sykefravær og den ansattes helse. Ulike tema i forhold til helse og jobb kan være opplevde muskel og skjelettplager, rus, stress, jobbmestring med videre.