Grunnkurs arbeidsmiljø
Project Description

Målgruppe:

Alle arbeidsgivere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) -medlemmer skal ha opplæring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Ifølge arbeidsmiljøloven er verneombud og AMU-medlemmer pålagt å gjennomføre grunnkurs i arbeidsmiljø. Kurset er også egnet for ledere med personal- og HMS-ansvar samt øvrige med interesse og behov for kunnskap i HMS-arbeid.

Målsetting:
Kurset skal gi innsikt i grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid slik at kursdeltakerne får kunnskap til å bidra i det kontinuerlige HMS-arbeidet på sin bedrift. 

Varighet:
3 dager

Innhold:

  • • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
  • • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
  • • Psykososialt arbeidsmiljø, kommunikasjon og konflikthåndtering
  • • Sykefraværsarbeid og inkluderende arbeidsliv
  • • Verne- og miljøarbeid i praksis
  • • Ergonomi
  • • Ulykkesvern, herunder forebyggende tiltak, bruk av personlig verneutstyr m.m.

Kurset baseres på undervisning, oppgaver og gruppediskusjoner. 

Sted: Se kurskalender for oversikt

Tidspunkt:
Dag 1: 08:30-16:00
Dag 2: 08:30-16:00
Dag 3: 08:30-16.00

Kursbevis: 
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:
Påmelding gjøres direkte i kurskalenderen eller trykk på lenken "Påmelding for kurs gjøres her". Du booker da kurset online for inntil 3 deltakere og vil motta bekreftelse på epost. Vi tar forbehold om endringer av dato.

Påmelding er bindende. Det tas forbehold om minimum 10 påmeldte kursdeltakere ved åpne kurs. Vi fakturerer kursavgift med forfall 7 dager før avholdt kurs.

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.