Systematisk HMS-arbeid
Project Description

Tilpasset din bransje og din virksomhet

Ved å fokusere på systematisk HMS-arbeid, vil man kunne oppnå bedre rutiner, mindre sykefravær og større grad av medvirkning fra de ansatte. Dette gir igjen bedre kvalitet i arbeidet for arbeidstaker, bedre resultater for virksomheten, større konkurransekraft, tillit hos kunder og arbeidslyst hos den enkelte.

HMS-håndboken tilpasses spesielt for den enkelte virksomhet og bransjespesifikt innhold ligger alltid i bunn. Håndboken får et innhold og en form som er relevant og gjenkjennelig for din virksomhet.


Figur for systematisk HMS arbeid

NTNUs HMS-modell