Matsikkerhet - IK-mat og HACCP - 6 timer
Project Description

Målsetting:
Hensikten med kurset er at ledere og kjøkkenpersonale skal få en fullverdig og praktisk tilnærming til hvordan å etablerer gode rutiner og prosedyrer for å sikre Trygg Mat. Deltagerne får innføring i IK-mat, HACCP-systemer og skal være i stand til å fremme dette i egen virksomhet. Deltakerne får verktøy som bidrar til oppbyggingen av internkontrollen i egen virksomhet.
Husk at gode rutiner bidrar til lavere svinn, økt kvalitet og forbedret økonomi.

Det er en fordel om IK-mat med grunnforutsetningene er på plass, men ikke noe krav. 

Målgruppe: 
For daglige ledere, kjøkkensjefer, deltakere i HACCP gruppe og øvrige ledere med matfaglig ansvar på hotell, restaurant, kjøkken, sentralkjøkken, kantine og ”facility services”. 
Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Varighet: 
6 timer

Innhold:

  • Oppbygging internkontrollsystem
  • Gjeldende lovkrav og regelverk
  • Rutiner, drift og dokumentasjonskrav
  • Avvikshåndtering i egen bedrift
  • Gjennomgang av kritiske punkter / Grunnforutsetninger
  • Orientering og innføring om den nye hygienepakken (HACCP)
  • Smittekilder og smitteveier for matfarlige smittestoff
  • Rutiner ved sykdom hos personalet
  • Mattilsynets formål, arbeidsmetoder og eventuelle sanksjoner


Kurset gjennomføres ved forelesning, diskusjon og  gruppeoppgaver. Kursdeltakerne får utdelt forslag til verktøy, skjema og sjekklister for videre arbeid i egen virksomhet.

Sted:
Se kurskalender

Tidspunkt:
Se kurskalender

Kursbevis:
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:
Påmelding gjøres direkte i kurskalenderen eller trykk på lenken "Påmelding for kurs gjøres her". Du booker da kurset online for inntil 3 deltakere og vil motta bekreftelse på epost. Vi tar forbehold om endringer av dato.

Påmelding er bindende. Det tas forbehold om minimum 10 påmeldte kursdeltakere ved åpne kurs. Vi fakturerer kursavgift med forfall 7 dager før avholdt kurs.

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.