Matsikkerhet
Project Description

Vår jobb er å bistå deg og dine kolleger slik at dere enkelt kan forholde dere til regelverket for IK-mat og HACCP-også kalt hygieneforskriften. Vår filosofi er «jo enklere jo bedre» slik at du kan bruke din tid og bedriftens ressurser på å sikre trygg mat gjennom gode rutiner. Et godt ik-mat og HACCP-system tilpasset din virksomhet bidrar til redusert svinn, økt kvalitet, bedre personalhåndtering og derigjennom økt lønnsomhet.

Systemet er egnet for hoteller, restauranter, kafeer, kantiner, catering, storkjøkken, slaktere, bakerier, fiskeforretninger, detaljhandel osv. som må utarbeide interne rutiner for å sikre trygg mat.

Dette er markedets mest brukervennlige og forståelig IK-mat system med forslag til skjema, sjekklister og rutiner som tilpasses ditt kjøkken. Du får arkiv for lagring av utført oppgaver.

IK-matsystemet kjøres "online" med moduler for avvik, aktiviteter og oppgaver, sjekklister osv både på PC/ Mac, nettbrett og mobil. 

Alle ansatte får tilgang til systemet via egen app og kan varsle avvik og forbedringsmeldinger med både tekst, bilde og video. Varsel blir sendt til den som er ansvarlig for avviket.

Aldri før har organiseringen av et kjøkken vært så oversiktlig og enkelt.