Miljøsertifisering Miljøfyrtårn
Project Description

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. dinHMS rådgivning besitter kompetanse og erfaring som vil veilede din virksomhet fra planleggingsfasen og fram til sertifisering.

Med Miljøfyrtårnsertifisering oppfyller virksomheten krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

Les mer om det formelle regelverket bak Miljøfyrtårn-ordningen