barcodeLEGENE PRIVAT LEGEKLINIKK VED OSLO S.

Legesenter

Spesialister i allmennmedisin, arbeidsmedisin og naprapater sentralt i Visma-bygget ved Barcode i Dronning Eufemias gt 16 Oslo. Trenger du ny vaksine, en helsesjekk, attester, legetime, eller har andre utfordringer av medisinsk karakter? Da kan vi hjelpe! Hos oss får du stort sett time samme dag.

BESTILL LEGETIME

Konsultasjoner

Våre bedriftsleger og vår spesialist i arbeidsmedisin gjennomfører daglig en rekke konsultasjoner for våre kunders ansatte. Særlig gjelder dette arbeidsrelaterte plager, men dersom vi har kapasitet hjelper vi også de som opplever for lang ventetid hos fastlege eller de som bor et annet sted og derfor ikke har fastlege i nærområdet.

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS ARBEID

«Vårt nye risikobaserte og målrettede helseundersøkelsesprodukt gjør at samme hvilken av samarbeidende BHT-er dine ansatte går til arbeidshelse-undersøkelse hos, så blir undersøkelsen gjort på samme måte og i samme verktøy, med rapporten klar i det siste ansatte går ut fra legekontoret.»

Renate I. Samuelsen

Rustest, audiometri, spirometri, laboratorium og suturstue

«Vi gjennomfører rustester både ved mistanker og som del av AKAN-opplegg. I tillegg foretar vi pusteprøve (spirometri) og hørseltester (audiometri) for de som har behov for det. Blodprøver tas ved målrettede helsekontroller og ellers ved behov (vurderes av våre bedriftsleger). De fleste prøver kan nå analyseres direkte på vårt eget laboratorium. På vår suturstue gjennomfører vi enkelt sårstell samt utfører enkle suturer (syr) ved småskader. Ved behov så vil våre bedriftsleger henvise til fastlege, spesialist eller andre tjenester som røntgen, MR, CT eller fysioterapi/kiropraktor.»

Kamila Wesolowska, Bedriftslege

ATTESTER

OFFSHORE -, SJØMANN -, FLY -, DYKKER -, OG FØRERATTESTER
Har du behov for attest i forbindelse med jobb eller reise ta kontakt vi tilbyr de fleste type attester og kan ordne attester på dagen ved behov. trenger du mer informasjon om våre attester ta gjerne kontakt eller last ned vår brosjyre.

Mange helsekontroller gjennomføres på grunn av krav om dette for å få en attest som er nødvendig for ens arbeid. Dette er ikke det samme som en arbeidshelseundersøkelse, men vi ser at mange av våre kunder gjør dette samtidig da dette blir mest effektivt siden det ofte er mye av de samme undersøkelsene som skal gjøres.

Helseundersøkelse i forbindelse med utstedelse av offshoreattest og sjømannsattest er hjemlet i lov og forskrift. Disse undersøkelsene følger et standardsett med tester og legeundersøkelse.

Formålet er å finne ut om arbeidstaker er såkalt «helsemessig skikket» til å arbeide på henholdsvis plattform (fast installasjon) eller båt (flytende fartøy/installasjon). Det betyr i praksis at helseundersøkelsen er ment å kartlegge hvorvidt helsemessige forhold kan komme i konflikt med sikkerheten om bord på installasjon/fartøy. Det er fastsatt konkrete krav til helsen i forskriften. De som eventuelt ikke tilfredsstiller kravene, må søke om dispensasjon fra henholdsvis Fylkesmannen eller Sjøfartsdirektoratet.

Selv om disse attestene er de vanligste, finnes det en rekke andre attester som attest for flygende personell, dykker-attest, fallskjerm-attest, attest for diverse førerkort, attest for førere på jernbanen etc.​​​​​​​​​

Min Livsstil

I tillegg til helsekontroller med lege, tilbyr vi livsstilsundersøkelse hvor våre erfarne helse- og treningsmedarbeidere sjekker kolesterol, blodtrykk, kroppsmassesammensetning (Tanita vekt), kondisjon (sykkeltest) i tillegg til at man svarer på en del spørsmål angående trening, kosthold etc. Sammen med en samtale og individrapport ser vi at dette er motiverende ift. å ta ansvar for egen helse, ikke minst ved sammenlikning over tid. I tillegg kan virksomheten få en bedriftsrapport som viser gjennomsnittene. Også her kan man se utvikling over tid og for eksempel få dokumentert effekten av treningstiltak og andre tiltak virksomheten gjør innenfor området

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.

FRISK HMS - SAMARBEIDSPARTNER

Frisk HMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i Hedmark og Oppland. Med
eierskapet i Follo BHT blir Frisk HMS den
største BHT-aktøren øst for Oslo med
kontorer også i Akershus og Østfold.

Medco BHT SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS arbeid.