KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING

UTVIKLING AV GODE HMS RUTINER REDUSERER SYKEFRAVÆR OG SKAPER BEDRE ARBEIDSMILJØ

 

Det finnes ulike kartleggingsmetoder og arbeidsplassundersøkelser. Hvilken metode som velges, vil være avhengig av type virksomhet, antall ansatte, arbeidets art, problemområde og lignende. dinHMS har utviklet ulike kartleggingsverktøy som avdekker risikoområder og oppfyller lovkrav. dinHMS bistår i arbeidet med å utarbeide handlingsplaner og iverksette tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte helseplager og sykdom. 

BESTILL RÅDGIVNING

«Ved å identifisere ulike faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi helseskader er vi istand til å drive forebyggende arbeid, og i noen tilfeller drastisk redusere sykefraværet».

Malin Bratli Ingjer – Bedriftsfysioterapeut og HMS rådgiver

HMS - RÅDGIVNING

Noen av de viktigste arbeidsmiljøfaktorene du kan jobbe med omhandler;

  • Ergonomiske
  • Organisasjonelle
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Fysisk tilrettelegging
  • Kjemiske
  • Biologiske

Har du behov for gode verktøy og prosesser som håndterer disse arbeidsmiljøfaktorene? 

Visste du at det er et krav fra arbeidstilsynet at alle organisasjoner skal gjennomføre medarbeiderundersøkelse?

«Hos oss får alle medarbeiderundersøkelse basert på anerkjent metode (QPS Nordic, Nordens felles spørsmålssett for medarbeiderundersøkelser utarbeidet av UiB) og ikke minst har vi verktøykassen som må til for å gjøre noe med de delene av resultatene man ikke er fornøyd med».

Pål Lillebø, siviløkonom, Organisasjon og ledelse

Hva sier våre kunder?

«Våre hoteller har i en årrekke gjennomført medarbeiderundersøkelser fra dinHMS. Vi ser positive effekter av dette både for den enkelte og for oss som selskap».

Elin Ekroll, HR direktør, Scandic Hotels

HMS - KARTLEGGING

Vi gjennomfører en rekke kartlegginger for våre kunder. Dette kan omhandle alt fra psykososiale kartlegginger hvor vi er sertifisert på en rekke varianter. Disse gjennomføres av spesialister i organisasjon/ledelse og HMS, eventuelt av våre samarbeidende organisasjonspsykologer ved behov. Våre Ergoterapeuter gjennomfører ergonomiske kartlegginger både på kontor og «ute i felt» på din arbeidsplass.

Vi hjelper deg med kartlegging av alt fra psykososialt til fysisk arbeidsmiljø. Kontakt oss for mer informasjon!

HMS - Risikovurdering

Det følger av kravet i Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften og de «nye» HMS-forskriftene av alle virksomheter skal gjennomføre risikovurderinger. Vi har ansatte med lang erfaring og  utdannelsesnivå på mastergrad i risikostyring og samfunnssikkerhet, samt omfattende erfaring med risikovurderinger. Vi bistår en rekke av våre kunder med forskjellige typer risikovurderinger.

Enten du trenger risikovurdering ift. IK Mat eller hvordan dere skal sørge for å unngå at ansatte eller gjester blir smittet av Corona, har vi verktøyene som skal til.

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.

FRISK HMS - SAMARBEIDSPARTNER

Frisk HMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i Hedmark og Oppland. Med
eierskapet i Follo BHT blir Frisk HMS den
største BHT-aktøren øst for Oslo med
kontorer også i Akershus og Østfold.

Medco BHT SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS arbeid.