HMS TJENESTER - DU FORSTÅR OG HAR NYTTE AV!

MENNESKE - LEDELSE - SYSTEM

Vi er en samarbeidspartner som bistår øverste ledere, mellomledere og medarbeidere i arbeidsrelaterte spørsmål og kompetanseheving innenfor HMS arbeidet. Våre kunder opplever at vi har kunnskap, service, engasjement, teknologi og vilje til å dele.
Vi bistår i bedriftenes forebyggende arbeid for å redusere skader og sykefravær samt fremme trivsel på arbeidsplassen. dinHMS har unik kompetanse med mange praktiske verktøy og onlineløsninger som forenkler og effektiviserer ditt målrettede HMS-arbeid.

LANDSDEKKENDE BEDRIFTS HELSETJENESTE

«dinHMS as er en godkjent og landsdekkende bedriftshelsetjeneste med kunder over hele landet. Vi bistår i bedriftenes forebyggende arbeid for å redusere skader og sykefravær samt fremme trivsel på arbeidsplassen. dinHMS har unik kompetanse med mange praktiske verktøy og onlineløsninger som forenkler og effektiviserer ditt målrettede HMS-arbeid.»

Renate I. Samuelsen klinikk-koordinator

VI SER AT VÅRT ARBEID UTGJØR EN FORSKJELL FOR VÅRE KUNDER

SYSTEMATISK HMS-ARBEID

«Ved å fokusere på systematisk HMS-arbeid, vil man kunne oppnå bedre rutiner, mindre sykefravær og større grad av medvirkning fra de ansatte. Dette gir igjen bedre kvalitet i arbeidet for arbeidstaker, bedre resultater for virksomheten, større konkurransekraft, tillit hos kunder og arbeidslyst hos den enkelte.»

Ingrid Stølen HMS rådgiver og yrkeshygieniker

VI KAN HMS - dinHMS RÅDGIVNING

dinHMS avd. Rådgivning  har kompetanse i utarbeidelse, implementering og revisjon av HMS systemer. Våre systemer blir omtalt som enkle, praktiske og effektive. Hvert system blir individuelt tilpasset basert på type drift og kompleksitet, størrelse, risiko og dokumentasjonskrav.

«Før oppstart av ny virksomhet bør dinHMS rådgivning bistå med utformingen av HMS systemet. HMS systemet lar seg enkelt endre under bedriftens ”modningsprosess” og innkjøringsfase. Ved å være tidlig ute kan gode rutiner raskt innarbeides og en reduserer feilproduksjon, stress og unødig ”brannslukning”. Og det er alltid godt å være forberedt når ulike tilsyn melder tilsynsbesøk.»

 

Anne Marthe Myhre Bedriftsfysioterapeut og HMS rådgiver

TJENESTER

Uavhengig av hvilken hjelp du måtte trenge innen for HMS faget, kan vi bidra, og har vi ikke ekspertisen selv, kan vi hjelpe deg via vårt nettverk!
KONTAKT OSS IDAG

SYKEFRAVÆR OG NÆRVÆRSARBEID

Utfordrende? Vi hjelper deg!
Gode og helsefremmende arbeidsplasser påvirker sykefraværet på tre måter: De fremmer helse gjennom trivsel, utvikling og vekst. De forebygger helse ved å forhindre skade/sykdom og de gjør sykefraværet kortest mulig ved å tilrettelegge arbeidet på en god måte. Godt sykefraværsarbeid krever kompetente ledere, at alle i virksomheten kjenner hensikten og målet. Da er arbeidet forankret hos alle; i ledelsen, blant tillitsvalgte og verneombud, hos ansatte og hos folk i ulike støttefunksjoner. Klare rammer og rutiner gjør oppfølgingen av sykmeldte forutsigbar og rettferdig. Da øker sjansen for å lykkes.

KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING

dinHMS har utviklet ulike kartleggingsverktøy som avdekker risikoområder og lovkrav i din virksomhet.
Det finnes ulike kartleggingsmetoder og arbeidsplassundersøkelser. Hvilken metode som velges, vil være avhengig av type virksomhet, antall ansatte, arbeidets art, problemområde og lignende. dinHMS har utviklet ulike kartleggingsverktøy som avdekker risikoområder og lovkrav. dinHMS bistår i arbeidet med å utarbeide handlingsplaner og iverksette tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte helseplager og sykdom.

MATTRYGGHET

Trenger du hjelp med hygiene foreskriftene?
Vår jobb er å bistå deg og dine kolleger slik at dere enkelt kan forholde dere til regelverket for IK-mat og HACCP-også kalt hygieneforskriften. Vår filosofi er «jo enklere jo bedre» slik at du kan bruke din tid og bedriftens ressurser på å sikre trygg mat gjennom gode rutiner. Et godt IK-mat og HACCP-system tilpasset din virksomhet bidrar til redusert svinn, økt kvalitet, bedre personalhåndtering og derigjennom økt lønnsomhet.

SYSTEMATISK HMS-ARBEID

Vi har kompetansen du trenger! HMS - HÅNDBOK
Ved å fokusere på systematisk HMS-arbeid, vil man kunne oppnå bedre rutiner, mindre sykefravær og større grad av medvirkning fra de ansatte. Dette gir igjen bedre kvalitet i arbeidet for arbeidstaker, bedre resultater for virksomheten, større konkurransekraft, tillit hos kunder og arbeidslyst hos den enkelte.

HMS-håndboken tilpasses spesielt for den enkelte virksomhet og bransjespesifikt innhold ligger alltid i bunn. Håndboken får et innhold og en form som er relevant og gjenkjennelig for din virksomhet.

YRKESHYGIENE

Trenger du hjelp med prosedyrer?
Yrkeshygiene betegner det fagområde som er knyttet til å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko.
Vi har kompetansen du trenger for å sikre god praksis og bra helse i din organisasjon.

ARBEIDSMILJØ OG ARBEIDSHELSE KARTLEGGING

Hvordan få organisasjonen til å prestere bedre!
Et godt arbeidsmiljø er en viktig verdi i seg selv, men også en vesentlig forutsetning for motivasjon og bidrag til verdiskapning. Systematisk arbeid med og kartlegginger av arbeidsmiljøet er en kontinuerlig prosess. dinHMS kan bistå i hele prosessen – fra tilpassede kartlegginger, gjennomføre den konfidensielt over web, sammenfatte besvarelser, foreta eventuelt indviduell oppfølging, foreslå tiltak og bistå i gjennomføringen av konkrete handlingsplaner.

ERGONOMISK ARBEIDSPLASS VURDERING

Vi kommer der du er!
I Norge har over 40 % av sykemeldingene en diagnose relatert til muskel- og skjelettplager. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er en av de største årsakene til sykefravær i arbeidslivet, og medfører konsekvenser både for den som rammes, bedriften og samfunnet. dinHMS bidrar med kunnskap som kan forebygge helseplager og hindre utstøting fra arbeidslivet.

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Bedre arbeidsmiljø i hverdagen!
Trivsel på arbeidsplassen er grunnleggende for å forebygge samarbeidsproblemer, stress og utbrenthet og er dessuten en forutsetning for innovasjon og utvikling på arbeidsplassen. Virker arbeidet berikende og gir faglig og personlig vekst, eller virker det lite motiverende og nedbrytende?  Fokuseres det på godt arbeidsmiljø med samhørighet og vekst, kan konflikter og mistrivsel forebygges. Det gir vekst for den enkelte og for hele virksomheten. les mer om hvordan vi kan bistå din bedrift i disse mellommenesklige prosessene.

LEGEKLINIKK

Spesialisert helsepersonell sentralt i OSLO
VÅRE LEGER HJELPER DEG – Våre leger og spesialist i arbeidsmedisin gjennomfører daglig en rekke konsultasjoner. Særlig gjelder dette arbeidsrelaterte plager. I tillegg hjelper vi også de som opplever for lang ventetid hos fastlege, eller de som bor et annet sted og derfor ikke har fastlege i nærområdet. Trenger du attester, sykemelding, vaksiner og resepter vi kan hjelpe på dagen. Vi har også andre tjenester som kan bidra til å bedre mental og fysisk helse. Trenger du hjelp med livstilsendring eller har andre utfordringer som måtte trenge oppmerksomhet, da kan vi hjelpe!

E- LÆRING

Et av markedets enkleste LMS- system
Med et nettbasert Learning Management System (LMS) kan kunnskap spres i bedriften på en kostnadseffektiv måte, uavhengig av tid og sted. Kursdeltakere kan ta kurs når som helst, og kurset ligger også lett tilgjengelig for senere repetisjon. Brukergrensesnitt og kursinnhold tilpasses automatisk skjermstørrelse på PC, nettbrett mobil.  Administrasjon blir forenklet og virksomheten får samlet kompetanseoversikt og full dokumentasjon på hvilke kurs og opplæringstiltak som er gjennomført.

ERGOKAFE i VISMABYGGET

TAR DU ERGONOMI PÅ ALVOR?
I vår «ErgoCAFE» kan du prøve ut ulike ergonomiske hjelpemiddel. Dersom man begynner å få vondt, er det viktig å se på hvordan man
sitter. Mange sitter mye i ro og får vondt i
i skuldre, nakke og rygg, får musearm, eller er plaget med hodepine eller migrene.
Vi ønsker å ha et lavterskeltilbud,
så folk kan komme innom på vei til
og fra jobb. Kanskje trenger man en Rollermouse eller ergonomisk riktige stoler. vi har bedriftsfysioterapeuter tilgjengelig for veiledning.

LEDERTRENING

Verdensledende lederutviklingsprogram

"Gode ledere blir ikke født, de blir trent opp" - Ken Blanchard

dinHMS har ingått sammarbeid med Blanchard Norway, et av verdens beste lederutviklingsprogram. Har du en medarbeider som har steget i gradene men har lav formell lederkompetanse, eller selv trenger ekstra påfyll? Vi kan hjelpe! Ta kontakt

ONLINE HMS - KUBA

Gjør jobben bedre og enklere
Vi gjør din hverdag enklere ved å tilby markedets mest fleksible system for internkontroll og HMS. Sammen med Kuba Norge AS har vi utviklet vår portal med ulike håndbøker med tilhørende skjema, sjekklister, juridiske dokumenter samt forslag til rutiner og prosedyrer. Systemet kan kjøres på PC/ MAC, mobil og iPad med mer. HMS systemet tilpasses dine behov ut i fra størrelse, kompleksitet og hva slags funksjonalitet du har behov for.

NETTMØTE OG KONSULTASJON MED dinHMS

NETTMØTE ELLER SUPPORT MED dinHMS

Vi tilbyr nettmøter og videokonferanser med våre kunder
Vi har muligheten for å gjennomføre videokonferanse eller bistå deg med fjernsupport via vår TeamViewer.

TEMPERATURMÅLERE

TEMPERATURMÅLERE OG TEMPERATURLOGGERE

TEMPERATURMÅLERE OG TEMPERATURLOGGERE

Her er et utvalg med temperaturmålere og loggere vi anbefaler til ett hvert kjøkken. Produktene er praktiske, funksjonelle og er lette å bruke. Vår leverandør har rask service og gode produkter til svært konkurransedyktige priser. Har du spørsmål om utstyr utover de vi har plukket ut må du gjerne kontakte oss.

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.

UTVIKLING.ORG SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i over 10 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse. Vår forretningsidé var å lage et bedre 40 timers kurs for verneombud og AMU. Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. 

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco dinHMS har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS arbeid.