HMS - YRKESHYGIENE

I dagens arbeidsklima har yrkeshygiene blitt en viktig faktor for HMS- arbeidet, sentralt i dette arbeidet ligger identifikasjon og kartlegging av biologiske, fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. Det er i tillegg lovpålagt og nødvendig for utvikling av gode arbeidsplasser.  dinHMS hjelper deg med; Vurdering av helserisiko og påvirkningen yrkeshygiene kan få for helseskader, – utvikling av gode rutiner, og forslag til forebyggende tiltak.

 

Rådgivning
«Måling og vurdering av medarbeiders eksponering for kjemiske stoffer og forurensing, gir deg mulighet for forebygging og utvikling av tiltak som hindrer arbeidsskader og sykefravær.«

Ingrid Stølen Yrkeshygieniker

HMS - YRKESHYGIENISK RÅDGIVNING

dinHMS Kartlegger ykeshygieniske og fysiske forhold i arbeidsprosesser, gir råd og foreslår konkrete tiltak til forbedring. Eksempler på kartleggingsområder er;

  • Støy
  • Inneklima
  • Kjemikalier
  • Lysforhold
  • Stråling
  • Biologiske faktorer

ALLE VÅRE PROSESSER ER FORANKRET I ARBEIDSTILSYNET SINE FORSKRIFTER, RETNINGLINJER OG STANDARDER

Ha kontroll på inneklima

«Våre dyktige yrkeshygienikere hjelper deg med å klartlegge ditt inneklima slik at ansatte har de best mulige forutsetningene for å gjøre en god jobb. Stekeos og melstøv måler de også!»

Margrethe Otnem HMS rådgiver dinHMS

Utvikling av gode rammer for lovpålagte grenseverdier

«Hvilke valg vi som yrkeshygienikere gjør i forhold til grenseverdier er kritisk i forhold til hvordan vi kan bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø».

Hans Tore Smevold Yrkeshygiene.no

 

HMS - YRKESHYGIENE

Grenseverdier utgjør et viktig grunnlag for å sikre et fulltforsvarlig arbeidsmiljø og i de risikovurderinger som virksomheten er forpliktet til å gjennomføre. Grenseverdiene er satt til bruk ved vurdering av arbeidsmiljø-standarden på arbeidsplasser der lufta er forurenset. De benyttes som grunnlag for vurdering av eksponering i forbindelse med kartlegging, målinger og vurderinger av arbeidstakernes eksponering for kjemiske stoffer og forurensninger. Grenseverdier settes ut fra ut fra toksikologiske og medisinske vurderinger, men tekniske og økonomiske hensyn utgjør ofte en betydelig del av grunnlagt. Selv om verdien blir overholdt, er en derfor ikke sikret at det ikke kan oppstå helseskader eller ubehag. Yrkeshygiene.no

 

Risikoanalyser tilpasset din bedrift
Forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhet § 5.6 krever skriftlig dokumentasjon på at det er gjort en risikovurdering av de ansattes arbeidsmiljø. Dette gjelder også håndtering og lagring av kjemikalier. Ut fra risikovurderingen skal det utarbeides tilhørende planer og tiltak.

KONTAKT EN AV VÅRE YRKESHYGIENIKERE DIREKTE

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelse1 SAMARBEIDSPARTNER

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.

UTVIKLING.ORG SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org har i over 10 år samlet Norges beste formidlere innen HMS og ledelse. Vår forretningsidé var å lage et bedre 40 timers kurs for verneombud og AMU. Ingen i Norge har hatt flere deltakere gjennom åpne Hms-kurs enn oss de siste 10 år. 

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco dinHMS har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS arbeid.